Lid worden

Toetredingsvoorwaarden lidmaatschap AICA

De kandidaten worden gekozen door hun collega's bij geheime stemming. Om in aanmerking te komen, moeten deze de nodige documentatie kunnen voorleggen van een regelmatige activiteit in de afgelopen drie jaar, in een of meer van de volgende gebieden:

- Dagelijkse/periodieke pers, radio, televisie of video, elektronische media

- De publicatie van geschriften met betrekking tot de kunstgeschiedenis, esthetiek of kunstkritiek

- Het Onderricht van de kunstkritiek, de kunstgeschiedenis, esthetica, de geschiedenis van tentoonstellingen en curatorisch werk op universitair niveau of hoger

- Het organiseren van tentoonstellingen en de analyse voor educatieve of wetenschappelijke doelstellingen, waaronder de productie van erudiete of kritische teksten voor musea of galerieën, waarvan het voornaamste doel in wezen niet commercieel is

Hoe lid worden?

Om lid te worden van het ABCA/BVKC [Association belge des Critiques d’Art/Belgische Vereniging van Kunstcritici] dient u ons uw kandidatuur toe te sturen naar abcabvkc@gmail.com.

Uw dossier dient de volgende documenten te bevatten [*.pdf of *.doc(x); indien nodig via wetransfer.com of alternatief*]:

1.  Een introductie brief

2.  Een uitgebreid cv

3.  Een volledige lijst van uw publicaties

4.  Een keuze uit uw meest representatieve gepubliceerde kritische teksten over hedendaagse kunst (min. 5).

Deze documenten worden door het leescomité geëvalueerd en met advies voorgesteld aan de Raad van Beheer; indien het advies van de RvB gunstig is wordt uw kandidatuur ter aanvaarding voorgesteld aan de Algemene Vergadering die elk jaar in de maand juni plaats vindt. Indien de AV uw kandidatuur aanvaardt bent u lid geworden van de nationale sectie en wordt u uitgenodigd uw jaarlijkse bijdrage (70€) te storten voor het lopende jaar.

Een internationaal formulier zal u dan worden toegestuurd dat ingevuld terug moet worden gestuurd. Op deze manier kunnen wij uw kandidatuur voorstellen aan de Internationale vereniging AICA [Association internationale des Critiques d’Art] vóór de jaarlijkse Algemene vergadering in Parijs (begin maart) of vóór het jaarlijkse congres (eind september, begin oktober). Wanneer ook hier uw kandidatuur positief beoordeeld wordt, wordt u de internationale lidkaart toegestuurd.

Dank voor uw interesse in onze vereniging.

*Stuur ons een bericht wanneer u van deze service gebruikmaakte; dank u.

© 2020  |  AICA-be
Bonnefantenmuseum Maastricht, Peter Buggenhout