Award

Nieuw leven voor een oude traditie

De Belgische Vereniging van Kunstcritici heeft in 2016 opnieuw het initiatief opgestart om een eervolle Prijs uit te reiken voor de beste tentoonstelling van het voorbije jaar. Met deze jaarlijkse prijs uitreiking wil ABCA/BVKC meer aandacht vestigen op haar bestaan en werking en vraagt hiervoor de medewerking van alle leden.

© 2020  |  AICA-be
CENTRALE for contemporary art, Brussels, Johan Muyle - Indian Studio