Geschiedenis

Tegen het einde van de jaren veertig, toen vele diverse bewegingen en scholen in de kunst bloeiden, kwamen kunstcritici en kunsthistorici, evenals curatoren van musea voor moderne kunst bijeen om er twee congressen te organiseren in het hoofdkwartier van UNESCO (1948 en 1949).

Hun doel was het vergelijken van hun standpunten met betrekking tot de roeping van de kunstkritiek, hun verantwoordelijkheid te analyseren met betrekking tot kunstenaars en publiek, en de bijzondere aard van hun bijdragen te schetsen met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van de kunstgeschiedenis. Ze kwamen samen uit de hele wereld met onder hen de meest prestigieuze namen van hun tijd: Andre Chastel, Jorge Crespo de la Serna, Pierre Courthion, Charles Estienne, Chou Ling, Miroslav Micko, Sergio Milliet, Marc Sandoz, Gino Severini, James Johnson Sweeney, Albert Tucker, Lionello Venturi, Eduardo Vernazza, Marcel Zohar, Paul Fierens, Herbert Read en nog vele anderen.

Naar aanleiding van deze twee internationale congressen bij UNESCO, werd de Internationale Vereniging van Kunstcritici (Association Internationale des Critiques d’Art, AICA) opgericht in 1950 en werd ze tot de rang van ONG toegelaten in 1951. AICA bestaat uit verschillende professionelen die de internationale samenwerking nastreven op het gebied van de artistieke creatie en haar culturele verspreiding.

AICA brengt zo’n 4600 art professionals samen uit 95 landen over de hele wereld, bestaande uit 61 nationale afdelingen en een Open Sectie. AICA is bijzonder goed vertegenwoordigd in alle delen van Europa, Australië, Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Het heeft zeer actieve Nationale afdelingen in het Midden-Oosten en de Aziatische landen (Israël, Singapore, Japan, Hong-Kong, Pakistan) en meer recent een aantal Afrikaanse afdelingen. In de afgelopen tien tot vijftien jaar, zijn jaarlijkse congressen gehouden in plaatsen zo ver uit elkaar liggend als het Caribisch gebied, Hong-Kong, Ljubljana, Macao en Tokio en andre steden in Europa. De meest recente internationale congressen werden door AICA georganiseerd in Dakar (juli 2003) en Istanbul (september 2005), Addis Abeba (januari 2006) en, recentelijk in Zürich (juli 2012), Košice & Bratislava (september 2013) en Seoul & Suwon (oktober 2014).

De doelstellingen van AICA
De belangrijkste doelstellingen van AICA kenden door de jaren heen een zekere evolutie. Zo werden ze opnieuw gedefinieerd in november 2003, om verder het wereldwijde bereik van de vereniging, de cross-culturele ambities en haar interdisciplinaire benadering te benadrukken. Momenteel worden de hoofddoelstellingen van AICA zo omschreven:

- De kunstkritiek als discipline te bevorderen en bij te dragen tot haar methodologie
- De ethische en professionele belangen van de kunstcritici te beschermen door gemeenschappelijk de rechten te doen gelden van haar leden
- Een actief internationaal netwerk uitbouwen tussen haar leden met behulp van de beschikbare technologieën en de aanmoediging van internationale ontmoetingen
- Bij te dragen tot het wederzijds begrip in de beeldende kunsten en de esthetiek van alle culturen
- Het stimuleren van professionele relaties over de politieke, geografische, etnische, economische en religieuze grenzen heen
- Het onpartijdig verdedigen van de vrijheid van meningsuiting en denken en het verzet tegen willekeurige censuur

 

> AICA International

© 2021  |  AICA-be
S.M.A.K., Lili Dujourie, Folds in Time